Kalendarium

 

11 grudnia 2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zatwierdziło wniosek o płatność końcową projektu.

 

6 grudnia 2013

Pałac w Gardzienicach został wyróżniony w konkursie „Dom 2013″ o Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy UE w kategorii Rewaloryzacja Obiektów Zabytkowych.

 

8-10 października 2013

Odbyła się – na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie – kontrola projektu na miejscu. Objęła ona sprawdzenie dokumentacji przechowywanej w lubelskim biurze Ośrodka a także stanu realizacji inwestycji in situ. Kontrola potwierdziła prawidłową realizację projektu, nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

 

28 września 2013

Odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP (p. Maciej Klimczak – podsekretarz stanu), rządu RP (p. Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki, p. Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego), poseł do Parlamentu Europejskiego – p. Lena Kolarska-Bobińska, wojewoda lubelski – p. Jolanta Szołno-Koguc oraz członkowie zarządu Województwa Lubelskiego: p. Krzysztof Hetman – marszałek województwa, p. Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek, p. Tomasz Pękalski i p. Jacek Sobczak.

 

12 lipca 2013

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku wydał oficjalne pozwolenie na użytkowanie teatralnej części Spichlerza.

 

30 czerwca 2013

Zakończenie działań projektu.

 

24 czerwca 2013

Dokonaliśmy odbioru muru ogrodzeniowego w południowo-wschodniej części zespołu parkowo-pałacowego oraz nawierzchni głównego wjazdu od strony północnej wraz z bramą wjazdową, aleją i placem od strony północno-wschodniej.

 

17 czerwca 2013

Wykonawca robót związanych z Wykonaniem muru (…) oraz remontu nawierzchni, firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków SA poinformowała o zakończeniu robót.

 

20 maja 2013

Dokonaliśmy odbioru pałacu oraz północnej oficyny pałacowej. Formalnego odbioru dokonały także służby Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

29 kwietnia 2013

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na Wykonanie systemu iluminacji elewacji pałacu w Gardzienicach (…). Termin składania ofert: 14.05.2013. Więcej w dziale zmówień na głównej stronie Ośrodka.

 

25 kwietnia 2013

W naszej lubelskiej galerii gościliśmy Komisję Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP. Podczas spotkania dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Włodzimierz Staniewski zaprezentował naszym gościom postępy prac przy realizacji projektu Budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach i zaprosił na uroczyste otwarcie obiektów, zaplanowane na 27-28 września bieżącego roku.

 

15 kwietnia 2013

Wykonawca prac w pałacu i oficynie północnej, firma Arcus, zawiadomił o zakończeniu prac budowlanych i konserwatorskich oraz o gotowości do odbioru.

 

5 kwietnia 2013

Podpisaliśmy umowę ze zwycięzcą przetargu na Wykonanie muru (…) oraz remontu nawierzchni, firmą Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Oddział w Lublinie.

 

22 marca 2013

Otwarcie ofert w przetargu na Wykonanie muru (…) oraz remontu nawierzchni. Wpłynęły 4 oferty o wartości od 897.356,09 PLN do 1.095.353,10 PLN.

 

1 marca 2013

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na Wykonanie muru ogrodzeniowego (wraz z bramami i furtami) w południowo-wschodniej części zespołu parkowo-pałacowego oraz remontu nawierzchni głównego wjazdu od strony północnej wraz z bramą wjazdową, aleją i placem od strony północno-wschodniej kompleksu w Gardzienicach. Więcej w dziale zmówień na głównej stronie Ośrodka.

 

4 lutego 2013

Podpisaliśmy umowę na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (tzw. Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) nad robotami budowlanymi prowadzonymi w kompleksie pałacowym w Gardzienicach w okresie od I kwartału 2013 do końca realizacji projektu ze zwycięzcą przetargu – firmą Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” sp. z o.o. Więcej w dziale „Zamówienia” na głównej stronie Ośrodka.

 

7 stycznia 2013

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (tzw. Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) nad robotami budowlanymi prowadzonymi w kompleksie pałacowym w Gardzienicach w okresie od I kwartału 2013 do końca realizacji projektu. Więcej w zakładce „Zamówienia” na stronie internetowej projektu, a także w dziale „Zamówienia” na głównej stronie Ośrodka.

 

4 stycznia 2013

Otrzymaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) na wykorzystanie tzw. Rezerwy na nieprzewidziane wydatki na nowe zadania: wykonanie muru od wschodniej strony zespołu pałacowo-parkowego, utwardzenie nawierzchni alei wjazdowych i placu od strony północnej oraz iluminację elewacji pałacu. Obie Instytucje zgodziły się również na wykorzystanie środków z rezerwy na pokrycie zwiększonych kosztów opłat za przyłączenie do sieci energetycznej oraz zarządzania. W związku z tym w najbliższym czasie będziemy przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zainteresowanych prosimy o sprawdzanie zakładki „Zamówienia” na stronie internetowej projektu, a także odnośnika „Zamówienia” na głównej stronie Ośrodka.

 

30 listopada 2012

Jak poinformował nas wykonawca, firma Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut sp. jawna, zakończono prace związane z zagospodarowaniem centralnej i północnej części parku w kompleksie pałacowym, w tym wykonanie alejek parkowych oraz oświetlenia terenu.

 

30 listopada 2012

Wykonawca Spichlerza, firma ART-KON Sławomir Wszoła oficjalnie zawiadomił nas o zakończeniu budowy.

 

12 października 2012

W Gardzienicach odbył się event promujący projekt, z udziałem przedstawicieli władz Województwa Lubelskiego, Powiatu Świdnickiego, środowisk opiniotwórczych i mediów regionalnych i lokalnych. Goście mieli okazję zapoznać się z idea projektu, a także zwiedzić bliską ukończenia nową salę teatralną w spichlerzu. Event połączony był z prapremierą nowego przedstawienia „Gardzienic” – pn. „Znak Kaina” w reżyserii australijskiego twórcy Jamesa Brennana.

 

12 października 2012

Został podpisany Aneks numer POIS.11.01.00-00-061/10-01 do umowy o dofinansowanie. Sankcjonuje on m.in. zmiany wynikające z udzielonych w 2012 r. zamówień związanych z wykorzystaniem oszczędności pozostałych po wcześniej rozstrzygniętych przetargach.

 

5 lipca 2012

Gościliśmy w Gardzienicach panią Monikę Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani minister, oprowadzana przez Dyrektora Ośrodka, pana Włodzimierza Staniewskiego, dokonała wizytacji obiektów kompleksu pałacowego remontowanych i adaptowanych na potrzeby artystyczne i dydaktyczne w ramach naszego projektu.

 

11 czerwca 2012

Podpisaliśmy umowę na zagospodarowanie centralnej i północnej części parku ze zwycięzcą przetargu – firmą Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut sp. jawna. Więcej w zakładce ZAMÓWIENIA.

 

14 maja 2012

Ogłosiliśmy wyniki przetargu na zagospodarowanie centralnej i północnej części parku. Więcej w zakładce ZAMÓWIENIA.

 

23 kwietnia 2012

Otwarcie ofert w przetargu na zagospodarowanie centralnej i północnej części parku. Wpłynęły ogółem 4 oferty o wartości od 1.180.000 do 2.136.519,87 PLN.

 

4 kwietnia 2012

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na zagospodarowanie centralnej i północnej części parku w kompleksie pałacowym. Więcej w zakładce „Zamówienia”.

 

4 stycznia 2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (jako Instytucja Pośrednicząca programu) udzieliło Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zgody na wykorzystanie oszczędności pozostałych w projekcie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych – na zagospodarowanie centralnej i północnej części parku w kompleksie pałacowym. Wkrótce przeprowadzimy przetarg na tę inwestycję.

 

29 grudnia 2011

Gardzienice odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Bogdan Zdrojewski. Towarzyszyli mu pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz pan Włodzimierz Wysocki, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Goście zwiedzili obiekty kompleksu pałacowego, poddane renowacji w ramach projektu Budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Pan Minister Zdrojewski złożył obietnicę udzielenia dofinansowania ze środków MKiDN dla Ośrodka na zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego do funkcjonowania obiektów po ich ukończeniu. Pan Marszałek Hetman obiecał zapewnić współfinansowanie ze środków Województwa Lubelskiego.

 

13 października 2011

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” gościł grupę wysokich urzędników z ministerstw kultury i spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Goście zapoznali się z realizacją projektu, zwiedzili m.in. znajdujący się w stanie surowym budynek Spichlerza. Obejrzeli też spektakl teatru „Gardzienice” Wizytę organizowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

 

15 marca 2011

Oficjalnie przekazaliśmy teren budowy, tj. pałac oraz oficynę północną wykonawcy, firmie ARCUS.

 

8 marca 2011

Podpisana została umowa z firmą ARCUS – zwycięzcą przetargu – na kompleksową renowację pałacu oraz oficyny północnej. Całość prac ma zostać wykonana do końca listopada 2012.

 

8 lutego 2011

Otwarcie ofert w przetargu na prace renowacyjne w pałacu i oficynie północnej. Wpłynęło 5 ofert na kwoty od 10 375 000 zł do 14 013 052,98 zł.

 

4 stycznia 2011

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie prac renowacyjnych w pałacu i oficynie północnej.

 

25 listopada 2010

Przekazaliśmy teren budowy Spichlerza konsorcjum firm ART-KON Sławomir Wszoła i AC-Konserwacja.

 

25 listopada 2010

Podpisaliśmy umowę z firmą Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” sp. z .o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu.

 

12 listopada 2010

Zawarliśmy umowę z konsorcjum firm ART-KON Sławomir Wszoła i AC-Konserwacja na opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przebudowy Spichlerza na siedzibę Akademii Praktyk Teatralnych.

 

30 sierpnia 2010

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przebudowy Spichlerza.

 

4 sierpnia 2010

Włodzimierz Staniewski, Dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach”. W ceremonii wzięli też udział min. pani Henryk Strojnowska, wicewojewoda lubelski oraz Marek Flasiński, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

 

17 czerwca 2010

Gardzienice odwiedzili Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Henryka Strojnowska, wicewojewoda lubelski. Goście zwizytowali obiekty kompleksu pałacowego, które maja być odnowione w ramach projektu „Budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach”.

 

11 czerwca 2010

Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach” kwotą 16,96 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.