Oficyny

 

Z dziejami budowlanymi pałacu łącza się nierozerwalnie obie oficyny. 

 

Oficyna południowa według tradycji rodziny była niegdyś domem ariańskim z kaplicą (chociaż inna tradycja sytuuje kaplicę w północnej części pałacu ozdobionej manierystycznym szczytem); zbudowana została zapewne w XVII w., ale nie wykluczone że wcześniej.  Jej główna część zachowała się do naszych czasów, częściowo z wystrojem – w tym XVIII-wieczne kafle w stylu holenderskim, i na początku lat 90-tych XX wieku została odrestaurowana staraniem Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

 

Oficyna północna znajduje się na planie z 1801 r., a więc pochodzi z XVIII w.; przebudowana została w 1852 r.

 

 

 

Na podstawie: Pałac w Gardzienicach. Badania architektoniczne – faza I, aut. M. Brykowska i in., Kraków 2009.