Odbudowa pałacu po 1802 r.

 

Pałac w Gardzienicach I połowie XIX w.

Widok pałacu w I połowie XIX wieku. 

 

Pałac asymetryczny w bryle służył celom mieszkalnym i reprezentacyjnym do pożaru w 1802 r., a następnie został odbudowany przez ówczesnego właściciela Józefa Miączyńskiego. Zapewne w skrzydle południowym założono nowe sklepione piwnice pod częścią wschodnią oraz w środkowej części pałacu i przy elewacji zachodniej, dostępne schodami z głównego hallu.

 

Przypuszczalnie w tym okresie uzupełniono dawny barokowy wystrój zewnętrzny pałacu o klasycystycznej genezie – pilastrami i tympanonami na ryzalitach środkowych i południowym, boniowanymi arkadami wejściowymi; pozostawiono nienaruszony szczyt północny oraz późnobarokowe detale otworów okiennych. 

 

Widoki pałacu od poł. XIX w. oraz opisy schodów, sali balowej i komnat potwierdzają zachowane elementy barokowe i klasycystyczne, mimo, że w połowie XIX w. pałac był częściowo zdewastowany i służył celom gospodarczym (m.in. spichlerz), a właściciele i ich goście mieszkali w dwóch oficynach.

 

Inskrypcja poświadczająca remont pałacu w 1849 r. odnaleziona w r. 2011 pod posadzką sali na poddaszu kaplicy. Fot. Ł. Rejniewicz.

 

 

Na podstawie: Pałac w Gardzienicach. Badania architektoniczne – faza I, aut. M. Brykowska i in., Kraków 2009.