Nasz Ośrodek odwiedzili, oglądając postępy w realizacji projektu, m.in. następujący znakomici goście:

(kliknięcie powiększa obrazek)

 

- 25 kwietnia 2013: członkowie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP. Parlamentarzystom towarzyszyli min. pan Tomasz Pękalski członek zarządu Województwa Lubelskiego oraz pani Katarzyna Mieczkowska – Czerniak, zastępca prezydenta miasta Lublin

 

 

 

 

- 12 października 2012: Event promujący projekt, z udziałem przedstawicieli władz województwa, powiatu oraz mediów i środowisk opiniotwórczych, połączony z prapremierą przedstawienia „Znak Kaina”.

 

 

 

- 5 lipca 2012: Pani Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 

 

 

 

- 29 grudnia 2011: Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wraz z p. Krzysztofem Hetmanem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego oraz p. Włodzimierzem Wysockim, zastępcą prezydenta miasta Lublin:

 

 

 

 

- 13 października 2011: wysocy przedstawiciele ministerstw kultury i spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego goszczący na Lubelszczyźnie w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej:

 

 

 

 

- 26 sierpnia 2011: Pani Lena Kolarska-Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz pan Krzysztof Krauze, reżyser filmowy:

 

 

 

 

- 4 kwietnia 2011: Pan Lee Feinstein, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie:

 

 

 

 

- 17 czerwca 2010: Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i i Dziedzictwa Narodowego, któremu towarzyszyli: pan Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz pani Henryka Strojnowska, wicewojewoda lubelski: