Do tej pory, w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, udzieliliśmy następujących zamówień w ramach realizacji projektu*:

 

  • Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przebudowy Spichlerza w Gardzienicach z jego adaptacją na potrzeby Akademii Praktyk Teatralnych wraz z zagospodarowaniem terenu parku i budową elementów małej architektury w ramach projektu Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych  w Gardzienicach (nr projektu POIS.11.01.00-00-061/10 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013). 

Umowę podpisano 12 listopada 2010 r. z konsorcjum firm:  ART–KON Budownictwo Konserwacja Projektowanie Sławomir Wszoła , ul. Wyszyńskiego 28/27, 22-400 Zamość i AC-Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp. Jawna,  ul. Szlak 18/12, 31-161 Kraków.

 

  • Wykonanie kompleksowej renowacji pałacu w Gardzienicach wraz z północną oficyną pałacową oraz ich adaptacja na potrzeby Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych  w Gardzienicach (nr projektu POIS.11.01.00-00-061/10 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

Umowę podpisano 8 marca 2011 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS sp. z o.o. , ul. Grodzka 32, 20-112 Lublin 

 

  • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (tzw. Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) nad robotami budowlanymi prowadzonymi w kompleksie pałacowym w Gardzienicach w ramach realizacji inwestycji: budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach (nr projektu POIS.11.01.00-00-061/10 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

Umowę, obejmującą pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego do końca 2012 r., podpisano 25 listopada 2010 z firmą Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość.

 

  • Zagospodarowanie centralnej oraz północnej części parku w kompleksie pałacowym w Gardzienicach w ramach projektu Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach (nr projektu POIS.11.01.00-00-061/10 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

Umowę podpisano w dniu 11 czerwca 2012 r. z firmą Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut, sp. jawna,  ul. Śnieżyńskiego 1, 20-706 Lublin,

 

  • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (tzw. Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) nad robotami budowlanymi prowadzonymi w kompleksie pałacowym w Gardzienicach w ramach realizacji inwestycji: Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach (nr projektu POIS.11.01.00-00-061/10 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) od I kwartału 2013 do końca realizacji projektu.

Umowę podpisano 4 lutego 2013 z firmą Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość.

 

  • Wykonanie muru ogrodzeniowego (wraz z bramami i furtami) w południowo-wschodniej części zespołu parkowo-pałacowego oraz remontu nawierzchni głównego wjazdu od strony północnej wraz z bramą wjazdową, aleją i placem od strony północno-wschodniej kompleksu w Gardzienicach, należącego do Ośrodka Praktyk Teatralnych w ramach projektu Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

 Umowę podpisano 5 kwietnia 2013 r. z firmą Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Oddział w Lublinie, ul Stefczyka 3, 20-151 Lublin

 

Aby zobaczyć trwające procedury zamówień publicznych, proszę przejść do zakładki ZAMÓWIENIA/ NOWE

 

* Wymieniono umowy o wartości powyżej 14.000 EUR, zawarte po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.