Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2013 r. W związku z tym nie są prowadzone ani nie są planowane nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadań objętych projektem.