Pierwotne osadnictwo 

 

Historia osadnictwa na wzgórzu zabudowanym obecnie przez zespół pałacowy sięga okresu wpływów rzymskich . W trakcie badań natrafiono na zabytki kultury wielbarskiej – fibulę brązową i fragmenty ceramiki datowane na III – V wiek po Chrystusie.

 

Ze względu na atrakcyjność miejsca teren ten był zasiedlany przez Słowian od XI wieku co manifestuje się występowaniem ceramiki  z tego okresu .Osadnictwo to było kontynuowane  dalej poprzez średniowiecze aż do czasów nowożytnych.

 

 

Fragment północnej wieży zamkowej z XV/XVI w. odkrytej w trakcie badań archeologicznych Ł. Rejniewicza w r. 2010. Fot. W. Goleman

 

Pierwotnie istniała tu zapewne zabudowa drewniana w miejsce której powstało w XV- XVI wieku założenie murowane o charakterze obronnym, na którego pozostałości natrafiono w trakcie przeprowadzonych dotychczas prac archeologicznych.

 

 

Na podstawie:   Ł. Rejniewicz, Informacja wstępna z badań archeologicznych przeprowadzonych przy pałacu w Gardzienicach w terminie kwiecień-czerwiec 2010,

                                 Lublin 2010.