Park

 

Pierwsze prace w parku gardzienickim przeprowadzono w r. 2007. Powstał wówczas pierwszy, 50-metrowy fragment t.zw. „Żywego Muru” według projektu prof. arch. Jerzego Uścinowicza. Główną część muru wzniesiono w lecie i na jesieni 2011 r. W tym okresie powstał też Ogród japoński, z altaną i oczkiem wodnym, w bezpośrednim sąsiedztwie „Żywego Muru”.

 

Widok na Ogród Japoński i „Żywy Mur” – grudzień 2011. Fot. J. Holcgreber

 

W roku 2012 powstał „Magiczny Ogród”, na polanie, pomiędzy oficyną północną a Salą Prób i Zgromadzeń. Wykonano także aleje parkowe wraz z oświetleniem (typu parkowego).

W roku 2013 wzniesiono nowy fragment muru, od strony wschodniej. Przebudowano też wjazd do kompleksu, kładąc nową nawierzchnię z kostki granitowej. Wykonane zostały też bramy oraz furty w murze.

 

Główny wjazd do kompleksu pałacowego po zakończonej przebudowie. Fot. W. Goleman