Oficyna północna

 

 

Oficyna północna  przed renowacją. Fot. J. Holcgreber

 

Założeniem adaptacji oficyny północnej był kompleksowy remont pomieszczeń z likwidacją istniejących ścian działowych, przebudową klatki schodowej na poddasze w celu dostosowania jej do obowiązujących wymagań techniczno-funkcjonalnych, oraz odtworzeniem arkadowego podcienia od strony zachodniej.

 

Zakres prac objął podbicie fundamentów, wzmocnienie konstrukcji budynku, wymianę stropów, więźby dachowej (nowy dach z pokryciem z blachy miedzianej), oraz wszystkich instalacji. Roboty prowadzono w okresie marzec 2011 – kwiecień 2013.

 

Północna oficyna pałacowa w listopadzie 2011. Fot. W. Goleman