Pałac

 

Pałac przed renowacją. Fot. J. Holcgreber

 

Celem inwestycji był kompleksowy remont pałacu wraz z otoczeniem. Założeniem przewodnim projektu renowacji opracowanego przez zespół pod kierunkiem arch. Leszka Jasińskiego było przywrócenie pierwotnego dwutraktowego układu przestrzennego z odtworzeniem pierwotnych ciągów amfiladowych pomieszczeń poprzez powrót do pierwotnych otworów drzwiowych oraz usunięcie współczesnych ścian działowych.

 

 

Pałac po renowacji – widok na elewację wschodnią. Fot. W. Goleman

 

Przywrócono istniejącą w wieku XVIII wielką sień na parterze. Główne wejście zostało przesunięte, zgodnie ze świadectwami ikonograficznymi na oś skrzydła północnego. Zlikwidowano późnodziewiętnastowieczne i XX-wieczne przemurowania oraz zaadaptowano poddasze. Wykorzystane zostały także piwnice, które będą służyć za pomieszczenia ekspozycyjne. Na zewnątrz obiektu, od strony zachodniej (skarpa) wyeksponowano pozostałości dawnego zamku, odkryte w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2009-2010.

 

Pałac po renowacji – widok od strony północnozachodniej. Na pierwszym planie widoczne wyeksponowane fragmenty wieży zamkowej z XV wieku.

Fot. W. Goleman

 

Prace wykonywane były od marca 2011 r. W pierwszej fazie odsłonięto relikty średniowiecznych murów zamkowych oraz wzmocniono konstrukcję obiektu (wykonano ściągi, wieńce oraz podbicia fundamentów). Wykonawca dokonał też wymiany stropów oraz dachu (nowy – z pokryciem blacha miedzianą). Następnie wymieniono wszystkie instalacje (wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, wentylację z klimatyzacją). Opierając się na wynikach badań konserwatorskich wybrano i zastosowano autorską kolorystykę – dla elewacji oraz wnętrz. Zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i restauratorskich wykonawca dokonał w dniu 15 kwietnia 2013.

 

W.Staniewski na dachu pałacu - sierpień 2011

Dyrektor OPT, Włodzimierz Staniewski nadzoruje prace związane z budową nowej konstrukcji dachu (sierpień 2011).