Spichlerz

 

Spichlerz przed przebudową. Fot. J. Holcgreber

 

Prace w spichlerzu prowadzone są od listopada 2010 r. według projektu prof. arch. Jerzego Uścinowicza przez konsorcjum firm Art-Kon Sławomir Wszoła oraz AC Konserwacja. 

 

Generalnym założeniem projektu Spichlerza jest adaptacja lub przebudowa istniejących murów kamiennych spichlerza, z wyburzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Przewidziano podbicie fundamentów w celu utworzenia pod całością obiektu kondygnacji piwnic. Likwiduje się dotychczasową konstrukcję drewnianą stropu i więźby dachowej, proponując w zamian konstrukcję żelbetową stropów i konstrukcję stalową dachu, utrzymaną w konwencji „industrialnej”. Konwencja ta jest kontynuowana w konstrukcji stalowej słupów, podciągów, balustrad, balkonów, konstrukcji windy, oraz innych elementów i detali architektonicznych.

 

Budowa kondygnacji piwnic – marzec 2011. Fot. W. Goleman

 

W trakcie realizacji ze względu na znaczne zniszczenie konstrukcji obiektu, niezbędne okazało się wyburzenie ścian (grudzień 2010 – luty 2011). Następnie (wiosna –lato 2011) wzniesiono nowe fundamenty, ściany, stropy, oraz dach. Do końca 2011 r. zrealizowano większość robót ogólnobudowlanych. W roku 2012 przeprowadzono prace instalacyjne i wykończeniowe. W dniu 30 listopada 2012 Wykonawca zgłosił oficjalnie zakończenie realizacji robót przy obiekcie.

 

Zespół Gardzienic w Spichlerzu - sierpień 2011

Zespół „Gardzienic” w nowej sali teatralnej w Spichlerzu – sierpień 2011. Fot. J. Holcgreber

 


 Spichlerz w marcu 2012 r. – widok z parku. Fot. W. Goleman