Sala Prób i Zgromadzeń

 

Popegeerowska szopa w r. 2007. Fot. G. Podbiegłowski.

 

Prace przeprowadzono w latach 2008-2009. Dawna szopa, wzniesiona w latach 60-tych XX wieku dla potrzeb Spółdzielni Produkcyjnej w Gardzienicach została zburzona, a w jej miejscu wzniesiono nowy obiekt według projektu prof. arch. Jerzego Uścinowicza. 

 

Główną część obiektu zajmuje duża sala, o pow. 83,5 m2. Służyć ma ona do prób i treningów grupowych i indywidualnych a także jako miejsce bardziej kameralnych wydarzeń artystycznych. 

 

Szopa i chata w parku gardzienickim

Widok z parku na gotową Sala Prób i Zgromadzeń oraz chatę (2011). Fot. W. Staniewski