Tak wyglądały obiekty kompleksu pałacowego przed realizacją projektu:  

(kliknięcie powiększa obrazek)

 

Dawno, dawno temu….

Mapa z 1801 r. i historyczne ryciny przedstawiające pałac w Gardzienicach w 1. i w 2. połowie XIX w.

 

I nie tak dawno….

 

Pałac

Pałac w Gardzienicach w przededniu przekazania Ośrodkowi Praktyk Teatralnych – koniec 2007 r. Fot. J. Holcgreber

 

Spichlerz

Spichlerz w Gardzienicach przed przebudową (2010). Fot. J. Holcgreber

 

Oficyna Północna

 

Północna (mała) oficyna pałacowa przed rozpoczęciem prac remontowych (2011). Fot. J. Holcgreber

 

Szopa – późniejsza Sala Prób i Zgromadzeń

 

Szopa z czasów Spółdzielni Produkcyjnej w Gardzienicach – na początku 2007 r. Fot. G. Podbiegłowski